Executive Committee

S.N.

Name

Designation

1.

Ramdhyan Prasad Yadav

President

2.

Om Prakash Nembang

Vice President

3.

Dasharath Gyawali

General Secretary

4.

Amar Bahadur Thapa Chhetri

Secretary

5.

Kamala Gyawali

Treasurer

6.

Gajendra Rai

Member

7.

Sabita Shrestha

Member